INTERRITMOS: SONS DO RURAL ACHEGA A OPORTUNIDADE A MÚSICOS, BANDAS E GRUPOS DE MÚSICA TRADICIONAL OU DE RAIZ DE ACTUAR NO NÁUTICO DE SAN VICENTE DO MAR (O GROVE), NOS TERRITORIOS DOS GDR DELOA, GDR RIBEIRA SACRA-COUREL, GDR ASDECOMOR E GDR COMARCA DE LUGO, ASÍ COMO NO FESTIVAL DA LUZ E DE GRAVAR NUN ESTUDO PROFESIONAL

Cubre o formulario de inscrición e presenta un tema de música tradicional ou de raíz a través da plataforma web de ata 5 minutos.
O prazo de inscrición estará aberto desde o 5 de maio ata as 14:00 do 24 de maio.
Unha vez finalizado o prazo de inscrición, o noso xurado profesional seleccionará aos 10 finalistas que tocarán no Encontro Musical, no Náutico de San Vicente do Mar, no Grove, do que sairán os 4 gañadores.

XURADO

ChemaCebeiro Cuadrada

Jose María Cebeiro

Mestre e investigador etnográfico

PATRICIA_HERMIDA

Patricia Hermida (Presidenta)

Presidenta da Asociación Galega de Empresas Musicais

deloa

Santi Castromán

Docente e profesional da industria cultural e audiovisual

PREGUNTAS FRECUENTES

Interritmos está destinado a músicos/as, grupos e/ou bandas instrumentais e/ou vocais, de ata un máximo de 8 compoñentes, que os seus traballos versen ben, na recreación ou evolución de pezas tradicionais, ben en pezas de nova creación que beban da música de raíz. Os participantes deben ser maiores de idade e residentes no estado español. Non poderán participar os membros dos equipos técnicos da Organización nin os seus familiares directos. Para poder formalizar validamente a inscrición é preciso que todos os/as músicos/as e membros do grupo ou banda participantes estean dados de alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos e/ou constituídos nalgunha das formas xurídicas previstas pola normativa vixente. xurídicas previstas pola normativa vixente.

Podes presentar a túa proposta a través do formulario na web interritmos.deloa.es entre o 3 e o 24 de maio (ata as 14.00 horas)

No caso de grupos nos que algún dos seus membros sexa menor de idade, poderán presentar a súa candidatura sempre que se trate de grupos integrados na súa maioría por persoas maiores de idade, na que o integrante designado representante do grupo solicitase os consentimentos preceptivos dos pais, nais ou titores dos menores.

Non, só poderá haber unha participación por banda ou grupo.

Para participar, cubre os datos do formulario de participación e copia o iframe de SoundCloud dun dos vosos temas e pégao no formulario de inscrición da plataforma Interritmos. Como o fago?

Os catro premiados participarán nun CIRCUÍTO MUSICAL, actuando en directo nos territorios dos GDR e por a seguinte orde:

  • GDR Comarca de Lugo, o 1 de xullo de 2023, os designados gañadores 1 e 2.
  • GDR Asdecomor, o 15 de setembro de 2023, os gañadores 3 e 4.
  • GDR Asociación de Desarrollo Local Deloa, o día 22 de setembro de 2023, os gañadores 1 e 3.
  • GDR Ribeira Sacra-Courel, o día 6 de outubro de 2023, o gañador 2, e o día 7 de outubro de 2023, o gañador 4.

Así mesmo, terán dereito á gravación dunha peza que procederá de traballos de recollida do ámbito de actuación dos territorios dos GDRs e dun vídeo promocional nun estudo de gravación profesional. 

Igualmente, os catro grupos e/ou solistas poderán participar na programación e nos escenarios do FESTIVAL DA LUZ 2023, que se celebra en Boimorto (A Coruña) os días 25, 26 e 27 de agosto de 2023.

Ademais, os GDRs Asociación de Desarrollo Local Deloa, Ribeira Sacra-Courel, Comarca de Lugo e Asdecomor, aboarán aos gañadores unha gratificación en metálico pola súa participación nos circuítos musicais que se desenvolvan nos seus territorios. O importe será de 500 euros.

Lin e acepto os termos e condicións

Financian:
interritmos-financian-23-841x68
Organiza:
interritmos-organizan-23

Aviso Legal – Política de privacidade

Política de cookies

Interritmos © 2023

Todos os dereitos reservados